Defilarea Gãrzii de onoare la Târgu Mureº - foto Dorel Danciu 
(Marching Guard of Honor in Târgu Mureº)Moment comemorativ la Târgu Mureº - foto Dorel Danciu
(Memorial in Târgu Mureº)O coroanã din partea Fundaþiei Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la mormântul eroului Tiberius Petre - foto Dorel Danciu
(Wreath-laying on behalf of the Foundation Sfântul Mare Mucenic Gheorghe at the grave of hero Tiberius Petre)
Defilarea Gărzii de onoare la Târgu Mureș - foto Dorel Danciu
(Marching Guard of Honor in Târgu Mureș)
Vizualizat: 412 ori.
Moment comemorativ la Târgu Mureș - foto Dorel Danciu
(Memorial in Târgu Mureș)
Vizualizat: 388 ori.
O coroană din partea Fundației Sfântul Mare Mucenic Gheorghe la mormântul eroului Tiberius Petre - foto Dorel Danciu
(Wreath-laying on behalf of the Foundation Sfântul Mare Mucenic Gheorghe at the grave of hero Tiberius Petre)
Vizualizat: 364 ori.
Activitãþi comemorative desfãºurate la Monumentul Eroilor din Cimitirul Militar “Bolovani” din Ploieºti - foto Eusebio Constantin
(Commemorative activities organized at the Heroes’ Memorial in the Military Cemetery Bolovani in Ploieºti)Ceremonial la monumentul eroilor din comuna Spãtaru, judeþul Buzãu - foto Paul Oprea
(Ceremony organized at the heroes’ memorial in the commune of Spãtaru, Buzãu County)

Depuneri de coroane la Mausoleul Eroilor Neamului din Buzãu - foto Paul Oprea
(Wreath-laying ceremony at the Nation’s Heroes Mausoleum in Buzãu)
Activități comemorative desfășurate la Monumentul Eroilor din Cimitirul Militar “Bolovani” din Ploiești - foto Eusebio Constantin
(Commemorative activities organized at the Heroes’ Memorial in the Military Cemetery Bolovani in Ploiești)
Vizualizat: 361 ori.
Ceremonial la monumentul eroilor din comuna Spătaru, județul Buzău - foto Paul Oprea
(Ceremony organized at the heroes’ memorial in the commune of Spătaru, Buzău County)

Vizualizat: 332 ori.
Depuneri de coroane la Mausoleul Eroilor Neamului din Buzău - foto Paul Oprea
(Wreath-laying ceremony at the Nation’s Heroes Mausoleum in Buzău)
Vizualizat: 301 ori.
Inaugurarea Monumentului eroilor din comuna Cernaþeºti, judeþul Buzãu - foto Paul Oprea
(Inauguration of the Heroes’ Memorial in the commune of Cernaþeºti, Buzãu County)Militarii buzoieni dau onorul eroilor neamului - foto Paul Oprea
(Soldiers from Buzãu saluting the nation’s heroes)Coroane de flori la mormântul Eroului Sublocotenent post-mortem Bogdan Valerian Hâncu din Iaºi - foto Sergiu Cãpãþânã
(Wreath-laying at the grave of hero 2nd Lieutenant (post-mortem) Bogdan Valerian Hâncu of Iaºi)
Inaugurarea Monumentului eroilor din comuna Cernațești, județul Buzău - foto Paul Oprea
(Inauguration of the Heroes’ Memorial in the commune of Cernațești, Buzău County)
Vizualizat: 298 ori.
Militarii buzoieni dau onorul eroilor neamului - foto Paul Oprea
(Soldiers from Buzău saluting the nation’s heroes)
Vizualizat: 352 ori.
Coroane de flori la mormântul Eroului Sublocotenent post-mortem Bogdan Valerian Hâncu din Iași - foto Sergiu Căpățână
(Wreath-laying at the grave of hero 2nd Lieutenant (post-mortem) Bogdan Valerian Hâncu of Iași)

Vizualizat: 371 ori.
Defilarea militarilor Brigãzii 15 Mecanizate Podu Înalt din Iaºi - foto Sergiu Cãpãþânã
(Marching troops of the 15th Podu Înalt Mechanized Brigade of Iaºi)
Defilarea militarilor Brigăzii 15 Mecanizate Podu Înalt din Iași - foto Sergiu Căpățână
(Marching troops of the 15th Podu Înalt Mechanized Brigade of Iași)
Vizualizat: 370 ori.