Ministrul Gabriel Oprea a participat la festivitatea de absolvire a promoției "Henri Coandă - 100" de la Breaza

ªeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicitã pe elevii premianþi - foto Cãtãlin Ovreiu

Șeful SMFT, generalul-maior Dan Ghica-Radu, îi felicită pe elevii premianți - foto Cătălin Ovreiu