Exerciții militare în Poligoanele Capu Midia și Mălina (Military exercises in Capu Midia and Mălina Shooting Ranges)

Lansarea unei rachete în Poligonul Capu Midia - foto ªtefan Ciocan
(Rocket launched in the Capu Midia Shooting Range)

Lansarea unei rachete în Poligonul Capu Midia - foto Ștefan Ciocan
(Rocket launched in the Capu Midia Shooting Range)