Ceremonii militare în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă, căzuți la datorie în Afganistan (Military ceremonies in memory of soldiers killed in Afghanistan)

Pãstrarea unui moment de reculegere în memoria sublocotenenþilor post-mortem Dan Ciobotaru ºi Paul Caracudã la sediul M.Ap.N. (A moment’s silence in memory of 2nd Lieutenants post-mortem Dan Ciobotaru and Paul Caracudã held at MoND HQ) - foto Eugen Mihai

Păstrarea unui moment de reculegere în memoria sublocotenenților post-mortem Dan Ciobotaru și Paul Caracudă la sediul M.Ap.N. (A moment’s silence in memory of 2nd Lieutenants post-mortem Dan Ciobotaru and Paul Caracudă held at MoND HQ) - foto Eugen Mihai