Militarii descarcã ajutoarele pentru populaþia sinistratã din DorohoiTransportul cu ajutoare a ajuns la familiile din DorohoiMilitari din Divizia 1 Infanterie "Dacica" au transportat douã camioane cu îmbrãcãminte, echipament sportiv ºi rechizite pentru 100 de copii din comuna Doljeºti, judeþul Neamþ - foto Gabriel Pãtraºcu
Militarii descarcă ajutoarele pentru populația sinistrată din Dorohoi
Vizualizat: 399 ori.
Transportul cu ajutoare a ajuns la familiile din Dorohoi
Vizualizat: 368 ori.
Militari din Divizia 1 Infanterie "Dacica" au transportat două camioane cu îmbrăcăminte, echipament sportiv și rechizite pentru 100 de copii din comuna Doljești, județul Neamț - foto Gabriel Pătrașcu
Vizualizat: 502 ori.
Copiii din Doljeºti pleacã cu rechizite - foto Gabriel PãtraºcuLa ºcoala din comuna Doljeºti militari din Divizia I oferã familiilor ajutoare - foto Gabriel PãtraºcuTransportul cu ajutoare din partea personalului Armatei României pentru locuitorii din localitatea Dorneºti - foto Valentin Ciobârcã
(Aids sent by military personnel to the people in the town of Dorneºti)
Copiii din Doljești pleacă cu rechizite - foto Gabriel Pătrașcu
Vizualizat: 389 ori.
La școala din comuna Doljești militari din Divizia I oferă familiilor ajutoare - foto Gabriel Pătrașcu
Vizualizat: 402 ori.
Transportul cu ajutoare din partea personalului Armatei României pentru locuitorii din localitatea Dornești - foto Valentin Ciobârcă
(Aids sent by military personnel to the people in the town of Dornești)
Vizualizat: 612 ori.
Locuitorii din localitatea Dorneºti primesc produse alimentare de la militari - foto Valentin Ciobârcã 
(Inhabitants of Dorneºti receiving food from the troops)Aparate electrocasnice pentru familiile din Dorneºti - foto Valentin Ciobârcã
(Home appliances for the families of Dorneºti)Piese de mobilier aduse la Dorneºti - foto Valentin Ciobârcã
(Furniture for the families of Dorneºti)
Locuitorii din localitatea Dornești primesc produse alimentare de la militari - foto Valentin Ciobârcă
(Inhabitants of Dornești receiving food from the troops)
Vizualizat: 579 ori.
Aparate electrocasnice pentru familiile din Dornești - foto Valentin Ciobârcă
(Home appliances for the families of Dornești)
Vizualizat: 584 ori.
Piese de mobilier aduse la Dornești - foto Valentin Ciobârcă
(Furniture for the families of Dornești)
Vizualizat: 543 ori.
Locuitorii din localitatea Dorneºti ajutã la descãrcarea produselor aduse de militari - foto Valentin Ciobârcã
(People of Dorneºti helping to unload the aids brought by the troops)O mânã de ajutor pentru cei aflaþi în localitatea Dorneºti - foto Valentin Ciobârcã
(A helping hand for the people of Dorneºti)Inaugurarea podului de pontoane din localitatea Dorneºti, jud. Suceava - foto Petricã Mihalache (Inauguration of the pontoon bridge in Dorneºti, Suceava County)
Locuitorii din localitatea Dornești ajută la descărcarea produselor aduse de militari - foto Valentin Ciobârcă
(People of Dornești helping to unload the aids brought by the troops)
Vizualizat: 532 ori.
O mână de ajutor pentru cei aflați în localitatea Dornești - foto Valentin Ciobârcă
(A helping hand for the people of Dornești)
Vizualizat: 608 ori.
Inaugurarea podului de pontoane din localitatea Dornești, jud. Suceava - foto Petrică Mihalache (Inauguration of the pontoon bridge in Dornești, Suceava County)
Vizualizat: 642 ori.
Militari acþionând la construirea digulul de la Galaþi - foto Brigada 282 Mecanizatã 
(Troops working at the dam in Galaþi)Militari acþionând la construirea digulul de la Galaþi - foto Brigada 282 Mecanizatã 
(Troops working at the dam in Galaþi)Militari acþionând la construirea digulul de la Galaþi - foto Brigada 282 Mecanizatã 
(Troops working at the dam in Galaþi)
Militari acționând la construirea digulul de la Galați - foto Brigada 282 Mecanizată
(Troops working at the dam in Galați)
Vizualizat: 734 ori.
Militari acționând la construirea digulul de la Galați - foto Brigada 282 Mecanizată
(Troops working at the dam in Galați)
Vizualizat: 618 ori.
Militari acționând la construirea digulul de la Galați - foto Brigada 282 Mecanizată
(Troops working at the dam in Galați)
Vizualizat: 666 ori.