Ceremonia de predare-primire a funcției de șef al SMFN

Ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, salutã Garda de Onoare - foto ªtefan Ciocan

Ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, salută Garda de Onoare - foto Ștefan Ciocan