Ceremonia de predare-primire a funcției de șef al SMFN

Viceamiralul(r) Dorin Dãnilã predã marca de comandament noului ºef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto ªtefan Ciocan

Viceamiralul(r) Dorin Dănilă predă marca de comandament noului șef al SMFN, contraamiralul Aurel Popa - foto Ștefan Ciocan