Fotografiile militarilor decedați în catastrofa aviatică de la Tuzla

Fruntaº Cosmin Furtunã

Fruntaș Cosmin Furtună