Fotografiile militarilor decedați în catastrofa aviatică de la Tuzla

Fruntaº Vlãduþ Sãrman

Fruntaș Vlăduț Sărman