Ceremonia militară și religioasă de comemorare a căpitanului Ștefan-Claudiu Dragnea

Aspect din timpul ceremoniei militare ºi religioase de comemorare a cãpitanului ªtefan-Claudiu Dragnea - foto Eugen Mihai

Aspect din timpul ceremoniei militare și religioase de comemorare a căpitanului Ștefan-Claudiu Dragnea - foto Eugen Mihai