Marinari în formaþie (Formation made of military ) - foto ªtefan CiocanOficialitãþi participante la Ziua Marinei Române (Officials participating in the “Romanian Navy Day” ceremonies ) - foto ªtefan CiocanNava ºcoalã "Mircea" prezentã la Ziua Marinei ("Mircea" training ship at the “Romanian Navy Day”) - foto Cãtãlin Ovreiu
Marinari în formație (Formation made of military ) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 612 ori.
Oficialități participante la Ziua Marinei Române (Officials participating in the “Romanian Navy Day” ceremonies ) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 688 ori.
Nava școală "Mircea" prezentă la Ziua Marinei ("Mircea" training ship at the “Romanian Navy Day”) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 579 ori.
Aeronave iau parte la spectacolul dedicat Zilei Marinei (Aircrafts performing in the show dedicated to the “Romanian Navy Day”) - foto Cãtãlin OvreiuNave participante la festivitãþi (Ships present at the ceremonies) - foto Cãtãlin OvreiuMarinari în timpul exerciþiului demonstrativ (Sailors during the demo exercise ) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aeronave iau parte la spectacolul dedicat Zilei Marinei (Aircrafts performing in the show dedicated to the “Romanian Navy Day”) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 625 ori.
Nave participante la festivități (Ships present at the ceremonies) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 645 ori.
Marinari în timpul exercițiului demonstrativ (Sailors during the demo exercise ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 626 ori.
Elicopter PUMA naval participant la exerciþiu (PUMA naval helicopter participant in the exercise) - foto Cãtãlin OvreiuMarinari în timpul exerciþiului (Sailors during the exercise) - foto ªtefan CiocanScafandri militari participanþi la exerciþiul demonstrativ (Military divers participant in the demo exercise) - foto Cãtãlin Ovreiu
Elicopter PUMA naval participant la exercițiu (PUMA naval helicopter participant in the exercise) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 650 ori.
Marinari în timpul exercițiului (Sailors during the exercise) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 601 ori.
Scafandri militari participanți la exercițiul demonstrativ (Military divers participant in the demo exercise) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 583 ori.
Aspect din timpul exerciþiului (Aspects from the exercise) - foto ªtefan CiocanZeul Neptun arbitreazã jocurile marinãreºti (Neptun, God of the Sea, umpires the nautical games) - foto ªtefan CiocanJocuri marinãreºti organizate pe faleza din Constanþa (Nautical games organized on the parade from Constanta City) - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspect din timpul exercițiului (Aspects from the exercise) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 601 ori.
Zeul Neptun arbitrează jocurile marinărești (Neptun, God of the Sea, umpires the nautical games) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 584 ori.
Jocuri marinărești organizate pe faleza din Constanța (Nautical games organized on the parade from Constanta City) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 533 ori.
Demonstraþie de arte marþiale (Martial Arts demo ) - foto ªtefan CiocanExerciþiul la care au participat puºcaºii marini (The exercise attended by the Marines ) - foto Cãtãlin OvreiuNumeroºi oameni au venit sã-i vadã pe marinari de ziua lor (Many people came to see the sailors on their day of celebration ) - foto ªtefan Ciocan
Demonstrație de arte marțiale (Martial Arts demo ) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 624 ori.
Exercițiul la care au participat pușcașii marini (The exercise attended by the Marines ) - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 695 ori.
Numeroși oameni au venit să-i vadă pe marinari de ziua lor (Many people came to see the sailors on their day of celebration ) - foto Ștefan Ciocan
Vizualizat: 647 ori.