Cermonialul transferului de autoritate între echipele OMLT din Afganistan (Transfer of authority between the OMLT Teams in Afghanistan )

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Florin Apãfãian

Aspect din timpul ceremoniei (Aspect from the ceremony) - foto Florin Apăfăian