Ceremonia militară prilejuită de plecarea Detașamentului RO FND XXI în teatrul de operații KOSOVO (Military Ceremony for RO FND XXI Detachment Deployment to KOSOVO)

Defilarea Detaºamentului RO FND XXI - foto Constantin Duma 
(RO FND XXI Detachment marching)

Defilarea Detașamentului RO FND XXI - foto Constantin Duma
(RO FND XXI Detachment marching)