Ceremonia militară prilejuită de plecarea Detașamentului RO FND XXI în teatrul de operații KOSOVO (Military Ceremony for RO FND XXI Detachment Deployment to KOSOVO)

Aspect din timpul serviciului religios - foto Constantin Duma
(Religious service)

Aspect din timpul serviciului religios - foto Constantin Duma
(Religious service)