Ceremonia militară prilejuită de plecarea Detașamentului RO FND XXI în teatrul de operații KOSOVO (Military Ceremony for RO FND XXI Detachment Deployment to KOSOVO)

Aspect din timpul ceremoniei militare - foto Constantin Duma
(Military ceremony)

Aspect din timpul ceremoniei militare - foto Constantin Duma
(Military ceremony)