Aspecte de la declaraþiile de presã susþinute de ministrul apãrãrii naþionale, Gabriel Oprea, ºi ºeful Direcþiei financiar-contabilã, general de brigadã Maria Lupu, - foto Cãtãlin Ovreiu
Aspecte de la declarațiile de presă susținute de ministrul apărării naționale, Gabriel Oprea, și șeful Direcției financiar-contabilă, general de brigadă Maria Lupu, - foto Cătălin Ovreiu
Vizualizat: 1526 ori.