Participarea ministrului apărării naționale Gabriel Oprea la lansarea proiectului de construire de locuințe pentru tineri, în regim ANL, în municipiul Iași

Aspect de la conferinþa de presã susþinutã la Primãria Municipiului Iaºi - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la conferința de presă susținută la Primăria Municipiului Iași - foto Cătălin Ovreiu