Participarea ministrului apărării naționale Gabriel Oprea la lansarea proiectului de construire de locuințe pentru tineri, în regim ANL, în municipiul Iași

Aspect de la întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu militarii din garnizoana Iaºi - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la întâlnirea ministrului apărării naționale cu militarii din garnizoana Iași - foto Cătălin Ovreiu