Vizita la MApN a președintelui Comisiei de Apărare din Bundestag (Mrs. Susanne Kastner on Official Visit at the Romanian Ministry of Defence)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cãtãlin Ovreiu
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Cătălin Ovreiu
(Official talks)