Ministrul Gabriel Oprea primeºte onorul - foto Alin Baba
(Arms presented to Defence Minister Gabriel Oprea)Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu comandanþii unitãþilor militare din judeþele Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu Mare ºi Sãlaj - foto Alin Baba
(Meeting of Defence Minister Gabriel Oprea with commanders of military units in Bihor, Bistriþa-Nãsãud, Cluj, Maramureº, Satu Mare and Sãlaj counties)
Ministrul Gabriel Oprea primește onorul - foto Alin Baba
(Arms presented to Defence Minister Gabriel Oprea)
Vizualizat: 1209 ori.
Aspect de la întâlnirea ministrului Gabriel Oprea cu comandanții unităților militare din județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj - foto Alin Baba
(Meeting of Defence Minister Gabriel Oprea with commanders of military units in Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare and Sălaj counties)
Vizualizat: 1177 ori.