Căsătoria a doi militari români în Afganistan (Romanian Wedding Ceremony in Afghanistan)

Sublocotenenþii Ilie ºi Macovei în timpul ceremoniei - foto Radu Mureºan
(2nd Lieutenants Ilie and Macovei during the ceremony)

Sublocotenenții Ilie și Macovei în timpul ceremoniei - foto Radu Mureșan
(2nd Lieutenants Ilie and Macovei during the ceremony)