Căsătoria a doi militari români în Afganistan (Romanian Wedding Ceremony in Afghanistan)

Sublocotenentul Alexandru Iulian Ilie semneazã în registrul de stare civilã - foto Radu Mureºan
(2nd Lieutenant Alexandru Iulian Ilie signing in the Civil Status Register)

Sublocotenentul Alexandru Iulian Ilie semnează în registrul de stare civilă - foto Radu Mureșan
(2nd Lieutenant Alexandru Iulian Ilie signing in the Civil Status Register)