Ceremonia de depunere a jurămâtului militar în garnizoanele din țară (Ceremonies for the taking of military oath across the country)

Constanþa - Aspect din timpul ceremoniei de depunere a jurãmântului militar la ªcoala Militarã de Maiºtri Militari a Forþelor Navale "Amiral Ion Murgescu" - foto Bogdan Dinu
(Ceremony for the taking of military oath at the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO)

Constanța - Aspect din timpul ceremoniei de depunere a jurământului militar la Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale "Amiral Ion Murgescu" - foto Bogdan Dinu
(Ceremony for the taking of military oath at the "Amiral Ion Murgescu" Navy School for WO)