Aspect de la ceremonia militarã de la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie, amplasat în faþa Palatului Naþional al Copiilor din Parcul Tineretului - foto Eugen Mihai
(Ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action located in front of the Children’s National Palace in Tineretului Park) Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action) Acordarea gradului de general de brigadã/similar de cãtre Preºedintele României, Traian Bãsescu,  unor colonei/comandori din cadrul MApN - foto Cãtãlin Ovreiu
(Romanian President Traian Bãsescu promoting in rank officers of the defence ministry)
Aspect de la ceremonia militară de la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie, amplasat în fața Palatului Național al Copiilor din Parcul Tineretului - foto Eugen Mihai
(Ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action located in front of the Children’s National Palace in Tineretului Park)
Vizualizat: 1400 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)
Vizualizat: 1459 ori.
Acordarea gradului de general de brigadă/similar de către Președintele României, Traian Băsescu, unor colonei/comandori din cadrul MApN - foto Cătălin Ovreiu
(Romanian President Traian Băsescu promoting in rank officers of the defence ministry)
Vizualizat: 1705 ori.
Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Eugen Mihai
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardã la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Cãtãlin Ovreiu
(The troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching in front of the Memorial of Romanian heroes killed in action)Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Rãzboi Mondial - foto Petricã Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial)
Aspect de la ceremonia militară desfășurată la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Eugen Mihai
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)
Vizualizat: 1540 ori.
Defilarea militarilor de la Regimentul 30 Gardă la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Cătălin Ovreiu
(The troops of the 30th "Mihai Viteazul" Guard Regiment marching in front of the Memorial of Romanian heroes killed in action)
Vizualizat: 1356 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial - foto Petrică Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 1298 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Rãzboi Mondial - foto Petricã Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial) Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Rãzboi Mondial - foto Petricã Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial) Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial - foto Petrică Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 1278 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de la Monumentul Eroilor din al II-lea Război Mondial - foto Petrică Mihalache
(Ceremony at the World War 2 Heroes’ Memorial)
Vizualizat: 1221 ori.
Depunerea unei coroane de flori la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)
Vizualizat: 1337 ori.
Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)Aspect de la ceremonia militarã din garnizoana Buzãu - foto Iulian Cãdulencu
(Military ceremony organized in Buzãu garrison)Ceremonie militarã în memoria eroilor patriei desfãºuratã în municipiul Ploieºti - foto Eusebio Constantin
(Military ceremony organized in memory of the country’s heroes at Ploieºti)
Aspect de la ceremonia militară desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)
Vizualizat: 1327 ori.
Aspect de la ceremonia militară din garnizoana Buzău - foto Iulian Cădulencu
(Military ceremony organized in Buzău garrison)
Vizualizat: 1256 ori.
Ceremonie militară în memoria eroilor patriei desfășurată în municipiul Ploiești - foto Eusebio Constantin
(Military ceremony organized in memory of the country’s heroes at Ploiești)
Vizualizat: 1157 ori.
Defilarea militarilor din garnizoana Ploieºti - foto Eusebio Constantin
(Troops marching in Ploieºti)Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în garnizoana Focºani - foto Ciobotaru Eugen
(Military ceremony organized at Focºani garrison)Defilarea Gãrzii de onoare la monumentul eroilor din cimitirul din Sprenghi, Braºov - foto Dan Stãnescu
(Guard of Honor marching at the Heroes’ Cemetery in ªprenghi, Braºov)
Defilarea militarilor din garnizoana Ploiești - foto Eusebio Constantin
(Troops marching in Ploiești)
Vizualizat: 1101 ori.
Aspect de la ceremonia militară desfășurată în garnizoana Focșani - foto Ciobotaru Eugen
(Military ceremony organized at Focșani garrison)
Vizualizat: 1094 ori.
Defilarea Gărzii de onoare la monumentul eroilor din cimitirul din Sprenghi, Brașov - foto Dan Stănescu
(Guard of Honor marching at the Heroes’ Cemetery in Șprenghi, Brașov)
Vizualizat: 1187 ori.