Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã în garnizoana Focºani - foto Ciobotaru Eugen
(Military ceremony organized at Focºani garrison)

Aspect de la ceremonia militară desfășurată în garnizoana Focșani - foto Ciobotaru Eugen
(Military ceremony organized at Focșani garrison)