Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut - foto Cãtãlin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)

Aspect de la ceremonia militară desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut - foto Cătălin Ovreiu
(Wreath-laying ceremony at the Tomb of the Unknown Warrior)