Ceremoniile militare și religioase organizate cu prilejul Zilei Armatei României (The Day of the Romanian Armed Forces)

Aspect de la ceremonia militarã desfãºuratã la Monumentul închinat Eroilor militari români cãzuþi la datorie - foto Eugen Mihai
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)

Aspect de la ceremonia militară desfășurată la Monumentul închinat Eroilor militari români căzuți la datorie - foto Eugen Mihai
(Wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian heroes killed in action)