Accident aviatic în județul Cluj (Air Accident in Cluj County)

Cãpitan-comandorul Sorin-Traian Avram (Captain Commander Sorin-Traian Avram)

Căpitan-comandorul Sorin-Traian Avram (Captain Commander Sorin-Traian Avram)