Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

ªeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, pe timpul exerciþiului desfãºurat în Poligonul Babadag - foto Mihai Egorov

Șeful Statului Major General, amiral Gheorghe Marin, pe timpul exercițiului desfășurat în Poligonul Babadag - foto Mihai Egorov