Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Efectul la þintã (Targets were hit) - foto Vali Ciobîrcã

Efectul la țintă (Targets were hit) - foto Vali Ciobîrcă