Exercițiul de nivel strategic „DACIA 2010” (Strategic Exercise "DACIA 2010")

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea salutã Drapelul de luptã al unitãþilor prezente în Cincu (Defence minister saluting the Colours of the unit at Cincu ) - foto Vali Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea salută Drapelul de luptă al unităților prezente în Cincu (Defence minister saluting the Colours of the unit at Cincu ) - foto Vali Ciobîrcă