Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea împreunã cu omologul chinez Liang Guanglie în timpul ceremoniei de primire la sediul Ministerului chinez al Apãrãrii Naþionale (The Minister of National Defence Gabriel Oprea and his Chinese counterpart, Mr. Liang Guanglie attending the welcome ceremony organized at the Chinese Minister of National Defence) - foto chinamil.com.cnAspect din timpul dicuþiilor oficiale de la sediul Ministerului chinez al Apãrãrii Naþionale (Official talks at the Chinese defence ministry location) - foto chinamil.com.cnMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApN
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea împreună cu omologul chinez Liang Guanglie în timpul ceremoniei de primire la sediul Ministerului chinez al Apărării Naționale (The Minister of National Defence Gabriel Oprea and his Chinese counterpart, Mr. Liang Guanglie attending the welcome ceremony organized at the Chinese Minister of National Defence) - foto chinamil.com.cn
Vizualizat: 1013 ori.
Aspect din timpul dicuțiilor oficiale de la sediul Ministerului chinez al Apărării Naționale (Official talks at the Chinese defence ministry location) - foto chinamil.com.cn
Vizualizat: 1065 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApN
Vizualizat: 1034 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApNMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApNAspect din timpul ceremoniei de închidere a exerciþiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApN
Vizualizat: 1019 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea în timpul vizitei la sergentul (r) Daniel Porumb, internat la Institutul Medical Neurologic "Hongtianji" (Minister Oprea visiting Sergeant (R) Daniel Porumb, at the Neurological Institute "Hongtianji") - foto MApN
Vizualizat: 969 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de închidere a exercițiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN
Vizualizat: 1073 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea rosteºte o alocuþiune la ceremonia de închidere a exerciþiului "Friendship Action 2010" (Minister Gabriel Oprea delivering his speech at the closing ceremony of exercise "Friendship Action 2010") - foto MApNAspect din timpul ceremoniei de închidere a exerciþiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApNMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea împreunã cu generalul Li Shiming în timpul ceremonie de închidere a exerciþiului (Minister Oprea and General Li Shiming attending the closing ceremony) - foto MApN
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea rostește o alocuțiune la ceremonia de închidere a exercițiului "Friendship Action 2010" (Minister Gabriel Oprea delivering his speech at the closing ceremony of exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN
Vizualizat: 949 ori.
Aspect din timpul ceremoniei de închidere a exercițiului "Friendship Action 2010" (Closing ceremony of common training exercise "Friendship Action 2010") - foto MApN
Vizualizat: 975 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea împreună cu generalul Li Shiming în timpul ceremonie de închidere a exercițiului (Minister Oprea and General Li Shiming attending the closing ceremony) - foto MApN
Vizualizat: 987 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea îl medaliazã pe un militar chinez participant la exerciþiu (Minister Oprea awarding a medal to one of the Chinese soldiers participating in the exercise ) - foto MApNMinistrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea felicitã militarii participanþi la exerciþiu (Minister Oprea congratulating the troops participating in the exercise ) - foto MApNGeneralul Li Shiming  medaliazã un militar român participant la exerciþiu (General Li Shiming awarding a medal to one of the Romanian soldiers participating in the exercise ) - foto MApN
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea îl medaliază pe un militar chinez participant la exercițiu (Minister Oprea awarding a medal to one of the Chinese soldiers participating in the exercise ) - foto MApN
Vizualizat: 978 ori.
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea felicită militarii participanți la exercițiu (Minister Oprea congratulating the troops participating in the exercise ) - foto MApN
Vizualizat: 994 ori.
Generalul Li Shiming medaliază un militar român participant la exercițiu (General Li Shiming awarding a medal to one of the Romanian soldiers participating in the exercise ) - foto MApN
Vizualizat: 1033 ori.
Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutã cu militarii români despre condiþiile de instruire cu partenerii chinezi (The Minister of National Defence Gabriel Oprea discussing with the Romanian troops of their common training with the Chinese partners) - foto MApN
Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discută cu militarii români despre condițiile de instruire cu partenerii chinezi (The Minister of National Defence Gabriel Oprea discussing with the Romanian troops of their common training with the Chinese partners) - foto MApN
Vizualizat: 1130 ori.