Vizita oficială a ministrului apărării naționale în R.P. Chineză (Defence Minister’s Official Visit to the People’s Republic of China)

Ministrul apãrãrii naþionale Gabriel Oprea discutã cu militarii români despre condiþiile de instruire cu partenerii chinezi (The Minister of National Defence Gabriel Oprea discussing with the Romanian troops of their common training with the Chinese partners) - foto MApN

Ministrul apărării naționale Gabriel Oprea discută cu militarii români despre condițiile de instruire cu partenerii chinezi (The Minister of National Defence Gabriel Oprea discussing with the Romanian troops of their common training with the Chinese partners) - foto MApN