Ceremonii de comemorare a militarilor căzuți la datorie în Poligonul Cincu

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Divizia I Infanterie DACICA - foto Gabriel Pãtraºcu

Aspect de la ceremonia desfășurată la Divizia I Infanterie DACICA - foto Gabriel Pătrașcu