Ceremonia militară prilejuită de învestirea generalului-maior Ștefan Dănilă în funcția de șef al Statului Major General (Major General Ștefan Dănilă Appointed Chief of General Staff)

Preºedintele României, Traian Bãsescu, trece în revistã Garda de onoare - foto Vali Ciobârcã
(President Traian Bãsescu reviewing the Guard of Honor)

Președintele României, Traian Băsescu, trece în revistă Garda de onoare - foto Vali Ciobârcă
(President Traian Băsescu reviewing the Guard of Honor)