Militari de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul” pleacă în misiune în Afganistan (Ceremony for Military Units To Be Deployed to Afghanistan)

Defilarea militarilor de la ªcoala de Aplicaþie pentru Unitãþi de Luptã „Mihai Viteazul” care pleacã în misiune în Afganistan - foto Vali Ciobîrcã
(The troops to be deployed to Afghanistan marching)

Defilarea militarilor de la Școala de Aplicație pentru Unități de Luptă „Mihai Viteazul” care pleacă în misiune în Afganistan - foto Vali Ciobîrcă
(The troops to be deployed to Afghanistan marching)