Generalul-maior ªtefan Dãnilã, ºeful Statului Major General, trece în revistã formaþia "Scorpionilor Roºii" - foto Cãtãlin Ovreiu
(Major General ªtefan Dãnilã, chief of the General Staff, reviewing the “Red Scorpions” formation )
 

Aspect de la ceremonia prilejuitã de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roºii” în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)Aspect de la ceremonia prilejuitã de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roºii” în teatrul de operaþii din Afganistan - foto Cãtãlin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)
Generalul-maior Ștefan Dănilă, șeful Statului Major General, trece în revistă formația "Scorpionilor Roșii" - foto Cătălin Ovreiu
(Major General Ștefan Dănilă, chief of the General Staff, reviewing the “Red Scorpions” formation )


Vizualizat: 1643 ori.
Aspect de la ceremonia prilejuită de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roșii” în teatrul de operații din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)
Vizualizat: 1653 ori.
Aspect de la ceremonia prilejuită de plecarea în misiune a „Scorpionilor Roșii” în teatrul de operații din Afganistan - foto Cătălin Ovreiu
(Photo from the ceremony organized for the deployment of the „Red Scorpions” in Afghanistan)
Vizualizat: 1601 ori.