Vizita de lucru a șefului SMG în teatrul de operații din Kosovo (Chief of General Staff Visits the Kosovo TO)

Generalul-maior ªtefan Dãnilã conferã "Emblema de onoare a Statului Major General" colonelului Carlo Emiliani, comandantul Multinational Battle Group-West - foto Petricã Mihalache 
(Major General ªtefan Dãnilã awards the Crest of Honor of the General Staff to Colonel Carlo Emiliani, commander of Multinational Battle Group-West)

Generalul-maior Ștefan Dănilă conferă "Emblema de onoare a Statului Major General" colonelului Carlo Emiliani, comandantul Multinational Battle Group-West - foto Petrică Mihalache
(Major General Ștefan Dănilă awards the Crest of Honor of the General Staff to Colonel Carlo Emiliani, commander of Multinational Battle Group-West)