Lansarea programului nažional "Transportor blindat pentru trupe 8x8" la Uzina Automecanica Moreni (“8x8 Armoured Personnel Carrier” national program launched at Moreni Auto Mechanical Plant)

Demonstraþie de manevrabilitate ºi flotabilitate a unui prototip de transportor amfibiu blindat produs la Uzina Automecanica Moreni (Steering and floatage demo of two amphibious armoured carrier prototypes produced by Moreni Auto Machanical Plant) - foto Valentin Ciobîrcã

Demonstražie de manevrabilitate ŗi flotabilitate a unui prototip de transportor amfibiu blindat produs la Uzina Automecanica Moreni (Steering and floatage demo of two amphibious armoured carrier prototypes produced by Moreni Auto Machanical Plant) - foto Valentin Ciobīrcć