Ceremonii de celebrare a Zilei NATO în Ministerul Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Ministry of National Defence HQ)

Înãlþarea drapelelor României ºi NATO la Iaºi - foto Daniel Burlacu
(Romanian and NATO Colours hoisting in Iasi)

Înălțarea drapelelor României și NATO la Iași - foto Daniel Burlacu
(Romanian and NATO Colours hoisting in Iasi)