Ceremonii de celebrare a Zilei NATO în Ministerul Apărării Naționale (NATO Day celebrated at the Ministry of National Defence HQ)

Înãlþarea drapelelor României ºi NATO la Brigada 81 Mecanizatã Bistriþa - foto Florin Apãfãian
(Romanian and NATO Colours hoisting at the 81st Mechanized Brigade Bistrita on NATO Day)

Înălțarea drapelelor României și NATO la Brigada 81 Mecanizată Bistrița - foto Florin Apăfăian
(Romanian and NATO Colours hoisting at the 81st Mechanized Brigade Bistrita on NATO Day)