Ceremonie oficială de repatriere a funcționarului ONU Filaret Moțco (Repatriation ceremony for the UN international functionary Filaret Moțco)

Discursul domnului Gabriel Oprea, ministrul apãrãrii naþionale - foto Valentin Ciobîrcã
(Minister of National Defence, Gabriel Oprea, during his speech)

Discursul domnului Gabriel Oprea, ministrul apărării naționale - foto Valentin Ciobîrcă
(Minister of National Defence, Gabriel Oprea, during his speech)