Ceremonia de acordare a Drapelului de luptă Statului Major al Forțelor Terestre (Handing over the Colours of the Land Forces Staff)

Ceremonie organizatã la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcã
(Ceremony at the Monument of Engineers)

Ceremonie organizată la Monumentul Geniului - foto Valentin Ciobârcă
(Ceremony at the Monument of Engineers)