Ceremonia de acordare a Drapelului de luptă Statului Major al Forțelor Terestre (Handing over the Colours of the Land Forces Staff)

Aspect din timpul ceremoniei desfãºurate la Monumentul eroilor români cãzuþi la datorie - foto Valentin Ciobârcã
(Photo from the ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty)

Aspect din timpul ceremoniei desfășurate la Monumentul eroilor români căzuți la datorie - foto Valentin Ciobârcă
(Photo from the ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty)