Ceremonia prilejuită de amplasarea, pe teritoriul României, a unor elemente ale sistemului american de apărare antirachetă (Elements of the American missile defense system in Romania)

ªeful Statului Major General, general-maior ªtefan Dãnilã, se adreseazã participanþilor la ceremonia oficialã din unitatea militarã 01871 Deveselu - foto Valentin Ciobîrcã 
(The Chief of the General Staff of the Romanian Armed Forces, Major General ªtefan Dãnilã, addressing the participants in the ceremony hosted by military unit 01871 at Deveselu)

Șeful Statului Major General, general-maior Ștefan Dănilă, se adresează participanților la ceremonia oficială din unitatea militară 01871 Deveselu - foto Valentin Ciobîrcă
(The Chief of the General Staff of the Romanian Armed Forces, Major General Ștefan Dănilă, addressing the participants in the ceremony hosted by military unit 01871 at Deveselu)