Ceremonia dedicată împlinirii a 25 de ani de la cucerirea Cupei Campionilor Europeni

Aspect din timpul ceremoniei - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect din timpul ceremoniei - foto Cătălin Ovreiu