Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãAspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale  
dezveleºte placa comemorativã pe care sunt dãltuite numele eroilor Armatei României cãzuþi la datorie în teatrele de operaþii  (The Minister of National Defence unveiling the commemorative plate with the names of Romanian military heroes killed in the theaters of operations)- foto Vali Ciobârcã
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 796 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 783 ori.
Ministrul apărării naționale
dezvelește placa comemorativă pe care sunt dăltuite numele eroilor Armatei României căzuți la datorie în teatrele de operații (The Minister of National Defence unveiling the commemorative plate with the names of Romanian military heroes killed in the theaters of operations)- foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 656 ori.
Ministrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei la ceremonia de la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the ceremony organized at Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãMinistrul Gabriel Oprea se adreseazã audienþei la ceremonia de la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie  (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the ceremony organized at Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale înmâneazã medalia „Eroilor militari români” (The Minister of National Defence handing over the medal „Eroilor militari români” [Romanian military heroes]) - foto Vali Ciobârcã
Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței la ceremonia de la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the ceremony organized at Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 736 ori.
Ministrul Gabriel Oprea se adresează audienței la ceremonia de la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Minister Gabriel Oprea addressing the audience at the ceremony organized at Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 730 ori.
Ministrul apărării naționale înmânează medalia „Eroilor militari români” (The Minister of National Defence handing over the medal „Eroilor militari români” [Romanian military heroes]) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 697 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (The Minister of National Defence at the wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãMinistrul apãrãrii naþionale depune o coroanã de flori la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (The Minister of National Defence at the wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty) - foto Vali Ciobârcã
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 710 ori.
Ministrul apărării naționale depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (The Minister of National Defence at the wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 692 ori.
Ministrul apărării naționale depune o coroană de flori la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (The Minister of National Defence at the wreath-laying ceremony at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 617 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor militari români cãzuþi la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali CiobârcãAspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen MihaiAspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen Mihai
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor militari români căzuți la datorie (Ceremony organized at the Memorial of Romanian soldiers killed on duty ) - foto Vali Ciobârcă
Vizualizat: 607 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 594 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 579 ori.
Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Mormântul Ostaºului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen MihaiAspect de la ceremonia desfãºuratã la Monumentul Eroilor din al Doilea Rãzboi Mondial  din faþa Universitãþii Naþionale de Apãrare "Carol I" (Ceremony organized at the Memorial of WW2 Heroes in front of the "Carol I" National Defence University ) - foto Eugen MihaiAspect de la ceremonia organizatã la Monumentul Independenþei din Iaºi (Ceremony organized at Monument of the Independence in Iaºi) - foto Eduard Borhan
Aspect de la ceremonia desfășurată la Mormântul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I (Ceremony organized at the Tomb of the Unknown Soldier in Carol I Park) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 591 ori.
Aspect de la ceremonia desfășurată la Monumentul Eroilor din al Doilea Război Mondial din fața Universității Naționale de Apărare "Carol I" (Ceremony organized at the Memorial of WW2 Heroes in front of the "Carol I" National Defence University ) - foto Eugen Mihai
Vizualizat: 571 ori.
Aspect de la ceremonia organizată la Monumentul Independenței din Iași (Ceremony organized at Monument of the Independence in Iași) - foto Eduard Borhan
Vizualizat: 563 ori.