Ceremonii militare prilejuite de sosirea din Afganistan a Detașamentului ANA Training XV și a Elementului Național de Sprijin (Ceremonies to Welcome ANA Training XV and the National Support Element)

Aspect de la ceremonia militarã prilejuitã de sosirea din Afganistan a Detaºamentului ANA Training XV - foto Cãtãlin Ovreiu
(Military ceremony to welcome ANA Training XV on return from Afghanistan)

Aspect de la ceremonia militară prilejuită de sosirea din Afganistan a Detașamentului ANA Training XV - foto Cătălin Ovreiu
(Military ceremony to welcome ANA Training XV on return from Afghanistan)