Ceremonii militare prilejuite de sosirea din Afganistan a Detașamentului ANA Training XV și a Elementului Național de Sprijin (Ceremonies to Welcome ANA Training XV and the National Support Element)

Detaºamentul ANA Training XV - foto Cãtãlin Ovreiu
(ANA Training XV Detachment)

Detașamentul ANA Training XV - foto Cătălin Ovreiu
(ANA Training XV Detachment)