Ceremonii militare și religioase dedicate Zilei Eroilor și finalizării lucrărilor de construire a Bisericii-monument a Martirilor Timișoarei din localitatea Popești-Leordeni

Aspect de la ceremonia desfãºuratã la Cimitirul Israelit "Filantropia" - foto Cãtãlin Ovreiu

Aspect de la ceremonia desfășurată la Cimitirul Israelit "Filantropia" - foto Cătălin Ovreiu